Chùa An Lạc San Jose@ Copyright 2015

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus

“HÃY TỰ HÀO KHI NÓI TIẾNG VIỆT, LÀ NGƯỜI CON PHẬT BIẾT GIÁO LÝ.”

 

TRƯỜNG VIỆT NGỮ AN LẠC (Vietnamese Language Sunday An Lac School)

DẠY TIẾNG VIỆT: TẬP ĐÀM THOẠI, TẬP ĐỌC, TẬP VIẾT/VĂN HOÁ VIỆT/GIÁO LÝ  

Mỗi chủ nhật từ 2 PM - 4:30 PM

(Ngày vui cho con em vào ngày phát phần thưởng cho niên khoá từ 8:30 AM - 4:30 PM)

​(TUỔI TỪ 5-15) /408-506-6074/408-254-1710/408-594-8717