Chùa An Lạc San Jose@ Copyright 2015

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus

MỪNG XUÂN DI LẶC

Nhân dịp Xuân Mậu Tuất,

Chùa An Lạc, trân trọng kính chúc:

*  Chư Tôn Giáo Phẩm: Hoà Thượng, Thượng Toạ, Đại Đức,

Tăng Ni trong và ngoài nước.

* Quý Lãnh Đạo Tinh Thần, quý Đoàn Thể, Tổ Chức, Hội Đoàn,

* Quý Ân Nhân trợ duyên Phật sự và toàn thể đồng bào Phật tử thập phương.

Một năm mới:

Vô lượng cát tường, Sở cầu như ý

 

Kính chúc,

 

Ni Trưởng Chùa An Lạc,

Thích Nữ Nguyên Thanh

=> Changing Destiny!

​Quý Phật tử mua hàng ở trên mạng, xin vào trang "smile.amazon.com,"  Amazon cúng dường .05% đến Chùa An Lạc, không tốn đồng nào của các bạn.  Shop at AmazonSmile để ủng hộ, duy trì ngôi Tam Bảo.  Vào trang bấm vào supporting An Lac Temple, San Jose.  Thành kính cám ơn.