Chùa An Lạc San Jose@ Copyright 2015

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus

Thăm Viếng Viện Dưỡng Lão / Visit Nursing Home & thăm người vô gia cư (visit homeless people)

 

​Nếu quý vị hảo tâm giúp đở Chùa, mỗi lần vào trang web https://smile.amazon.com/  mua hàng trên mạng thì Amazon sẽ cúng dường lại cho Chùa .5%.  Giá mua cũng như Amazon, không thay đổi. ** Nhớ là điền donate to charity An Lac Temple, San Jose CA.  Thành kính cám ơn.